dinsdag 10 mei 2016

2 KLa We begroeten de dieren op de boerderij : "Dag koe, paard, varken, geit, schaap, gans, pauw,kalkoen,hond, poes enz..."

 
Dag dieren op de boerderij.... !
Deze twee weken werken rond het thema : boerderij...
We hebben de koe goed bekeken, en zijn nadien zelf een koe gaan maken.
We kleurden de uier = roos, de hoeven = bruin of zwart, de muil = roos of rood.
Nadien knipten we vlekken uit zwart of bruin papier en kleefden die op onze koe.
 
 
 We legden ook de verschillende dierenfamilies naast elkaar en kleefden die nadien op een groot papier.  Zoals de koe hoort bij de stier en kalfje, mama paard (de merrie) bij de hengst en veulen, papa varken (de beer ) bij mama zeug en  het biggetje, de haan hoorde bij de kip en kuiken en  mama schaap ( de ooi ) bij  papa schaap ( de ram) en het lammetje...
We leerden heel wat nieuwe woordjes : lam, hengst, ooi, ram, merrie, big enz ...
 
 
We maakten ook via een liedje de geluiden van de verschillende dieren, koeien = loeien, paarden = hinniken, haan = kraait, varken = knort enz ....
Eén kleuter mocht de boer of boerin zijn, en nam al zijn dieren mee naar Zwitserland....
Liedje : "Daar kwam een boer uit Zwitserland...."
Wat een leuk begin van ons thema : de boerderij...
Juf Carolien gaat donderdag verder met ons nieuwe thema.
 
We bereiden ons goed voor . Want vrijdag 13 mei gaan we met de 2de kleuterklas a en b naar de kinderboerderij in de Sterre op de De Clinge (Nederland)
 
Vele groeten van alle boerderijdieren uit 2KLa
Juf Carolien en meester Jo
 
Boeoeoeoeoe,
Knor knor knor,
Hinnik, hinnik, hinnik...

Welkom bij Kleuters Kallo